Rechtbank Den Haag: Verhandeling illegaal gerepareerde EUR/EPAL-pallets verboden

PERSBERICHT

De rechtbank Den Haag heeft recent vonnis gewezen in een principiële zaak die was aangespannen door EPAL tegen een Nederlandse pallethandelaar die niet bij EPAL of NEDERPAL was aangesloten.

De zeer bekende EUR/EPAL-pallets maken deel uit van een poolsysteem, waarin zij worden uitgewisseld. Binnen dit palletpoolsysteem is de garantie van een constante kwaliteit van de pallets van het grootste belang. Om die reden is de productie van nieuwe pallets en het repareren van gebruikte pallets gebonden aan regels. De pallets moeten voldoen aan bepaalde specificaties en kwaliteitsnormen ten aanzien van onder meer de te gebruiken houtsoorten, houtvochtigheid, de plankdiktes, het brandmerkteken, de draadnagels en de draadnagelverdeling en de klossen.
Om te kunnen garanderen dat de roulerende pallets kwalitatief hoogwaardig zijn en blijven, is de productie en reparatie van EPAL/EUR-pallets voorbehouden aan specifiek aantal bedrijven met een door EPAL of NEDERPAL afgegeven licentie.
In deze rechtszaak werd de pallethandelaar ervan verdacht de pallets te hebben gerepareerd, zonder over een licentie te beschikken, en vervolgens weer in de handel te hebben gebracht.
Mr Luuk Jonker van Holla Advocaten, die in deze zaak EPAL en NEDERPAL bijstond, zegt het volgende over de uitspraak: "Van belang is dat niet alleen de reparatie van de pallets door niet-licentienemers ongeoorloofd is, maar dat dat ook geldt voor de verhandeling van die pallets. Dus zelfs als de gedaagde de pallets niet zelf zou hebben gerepareerd, maar uitsluitend pallets zou hebben doorverkocht die door niet-aangesloten reparateurs zijn hersteld, dan zou ook dat merkinbreuk hebben opgeleverd."
Deze uitspraak zorgt er voor dat pallethandelaren - willen zij geen risico lopen op een inbreukverwijt - zich ervan moeten vergewissen dat de pallets die zij inkopen en verkopen door officiële EPAL-reparateurs zijn gerepareerd. De uitspraak is daarmee dus ook van belang voor partijen die niet zelf repareren, maar alleen inkopen en doorverkopen.
Tegen de pallethandelaar in kwestie is niet alleen een vergaand verbod uitgesproken, maar daarnaast is het bedrijf ook veroordeeld de schade van EPAL te vergoeden, dan wel de door haar gerealiseerde winst af te dragen aan EPAL. Ook is de pallethandelaar veroordeeld alle kosten van juridische bijstand van EPAL te vergoeden.
EPAL/NEDERPAL is tevreden met de uitspraak van de rechter: "Deze uitspraak is een extra en welkome stap in het kader van de bescherming van de EUR/EPAL-palletpool. De uitspraak laat aan duidelijkheid niets te wensen over. We kunnen met deze uitspraak in de hand de kwaliteit van de palletpool nog beter beschermen. Dit gaat ons zeker helpen bij onze taak om een 'level playing field' voor de reparateurs en handelaren van EUR/EPAL-pallets te realiseren. We zijn hiermee in staat nog beter de illegale praktijken in de branche aan te pakken."
Meer informatie over de productie, reparatie en verhandeling van EUR/EPAL-pallets is verkrijgbaar via NEDERPAL (www.nederpal.nl). Voor juridische vragen kunt u terecht bij mr Luuk Jonker (www.holla.nl of l.jonker@holla.nl).

« terug naar overzicht